POKRYCIA PROSZKOWE „PULVER” M. Kozłowski, W. Siwek, T. Gołębiewska Sp.j. 83-000 Pruszcz Gdański ul. Podmiejska 5 Tel./fax (48) (58) 328-57-87 Tel. Kom. +48 500 207 310

Technologia Malowania Aluminium

Proces technologiczny malowania aluminium z oczywistych względów związany jest z przygotowaniem powierzchni.

Istnieje szereg różnych technologii przygotowania obrabianego materiału. W naszym zakładzie stosujemy sprawdzoną i skuteczną metodę opartą na chromianowaniu żółtym.

Ciąg czynności procesowych:

1. Oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczeń metodą mechaniczną
(w zależności od czystości powierzchni).

2. Wstępne odtłuszczanie za pomocą rozpuszczalników (w zależności od potrzeb).

3. Kąpiel odtłuszczająco - trawiąca.

4. Płukanie.

5. Kąpiel chromianująca.

6. Płukanie w wodzie zdemineralizowanej.

7. Suszenie.

8. Nakładanie powłok lakierniczych.

9. Suszenie piecowe.

10. Pakowanie

Technologia Malowania Stali

Proces technologiczny malowania stali podobnie jak w malowaniu aluminium wymaga przygotowania powierzchni.

W przypadku stali rozwiązaniem dającym dobre wyniki jest fosforanowanie żelazowe. 

Ciąg czynności procesowych:

1. Oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczeń metodą mechaniczną
(w zależności od czystości powierzchni).

2. Wstępne odtłuszczanie za pomocą rozpuszczalników (w zależności od potrzeb).

3. Kąpiel odtłuszczająco - fosforanująca.

4. Płukanie.

5. Suszenie.

6. Nakładanie powłok lakierniczych.

7. Suszenie piecowe.

8. Pakowanie.

Nowe Technologie

Obecnie jesteśmy w trakcie wprowadzania nowej technologii przygotowania powierzchni.

Copyright Pulver Sp. j.                                                                                                                                                             Created by Cezary Kwidzinski